Orta Ölçekli Şehirler Programı

     UCLG’nin bir başka programı ise “Orta Ölçekli Şehirler” programıdır. Birleşmiş Milletler verilerine göre günümüzde dünya kentsel nüfusunun %60’ı nüfusları 1.000.000’un altında olan kentlerde yaşamaktadırlar. Bu kentlerin belirli bir sınıflandırılması bulunmamaktadır. 50.000 nüfustan 1.000.000 nüfuslu bir kente kadar aynı sınıf içerisine alınabilir. Fakat genellikle çalışmalarda nüfusun 650.000’den daha az olan kentlerde merkezdeki yoğunluğun daha yüksek nüfuslu kentlere oranla fazla olduğu tespit edilmiştir. Özellikle bu kentlerde nüfusun %70’i kent merkezinin 3.9km uzunluğundaki yarı çapı içerisinde yaşamaktadır. Kentleşme de sadece mega kentlerde değil her ölçekteki kentlerde tecrübe edilmektedir. Ayrı küçük ölçeklerdeki kentler, mega kentlere oranda daha hızlı kentleşme süreci yaşamaktadırlar. Bu kentler aynı zamanda bölgelerindeki yatırım, ekonomi ve ticaret için de merkez olmaktadırlar. Bu kentlerin kaynak sıkıntılarından ve profesyonel yönetişimde yaşadığı problemlerden dolayı kent planlamasının da zayıf olduğu görülmektedir. Finansal problemler, ekonomik etkenler ve yetersiz ekonomik faaliyet yerel yönetimlerin hizmet kapasitelerini düşürmektedir. Bu nedenle kentlerdeki gelişimlerin yeni çözümlere ve diğer kentlerle işbirliğine ihtiyacı bulunmaktadır. Bu anlayış üzere UCLG teşkilatı Intermediary Cities çalışmasını faaliyetleri arasına eklemiştir. Analizlerin yapıldığı, tavsiye notlarının sunulduğu ve takiplerin yapıldığı bu çalışma grubu kentlerin liderlerine direk olarak çalışmalarını sunmaktadır.