Ulaşım

Kent içi ulaşım, raylı sistemler, yaya ve bisiklet ulaşımı, kentsel tasarım, sinyalizasyon, altyapı yapım, bakım ve onarımı, temiz enerji kullanımı, alternatif ulaşım sistemleri, otopark vb. konularda müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler bu bölümde yer alacaktır.