Sürdürülebilir Çevre ve Şehircilik

Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, karbon ayak izi, iklim değişikliği, üst ölçek planlama, çevre düzeni planları, su kaynaklarının korunması, orman alanları, akıllı kentler vb. konularda müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler bu bölümde yer alacaktır.