İmar ve Planlama

İmar planı kademelenmesi, kamulaştırma, parselasyon, kentsel dönüşüm, turizm alanları, kıyı planlaması, ÇED raporları, sit alanları, kentsel tasarım ve peyzaj vb. konularda müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler bu bölümde yer alacaktır.