İçmesuyu Temini

Havza planlama, yer altı ve yüzeysel suların korunması, ÇED raporları, çevre düzeni planları, içme suyu temini ve arıtımı, terfi istasyonları, şebeke yönetimi, suyun fiyatlandırılması, abone yönetimi ve kayıp-kaçak ile mücadele vb. konularda müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler bu bölümde yer alacaktır.