Atıksu ve Çamur Yönetimi

Atıksu arıtma tesislerinin kurulumu ve işletilmesi, atıksu çamurunun değerlendirilmesi ve bertarafı, kırsal alanda atıksu arıtımı, kanalizasyon sistemleri ve yağmur suyu kanalları vb. konularda müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler bu bölümde yer alacaktır.