Atık Yönetimi

Vahşi depolama sahalarının rehabilitasyonu, düzenli depolama sahalarının kurulması ve işletilmesi, sızıntı suyu bertarafı, atık toplama ve taşıma sistemleri ve kaynağında ayrı toplama vb. konularda müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler bu bölümde yer alacaktır.