Çevre ve Şehircilik

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri arasında yerleşmeye, çevreye ve yapılaşmaya dair imar, afet, atıksu, içme suyu, katı atık, kırsal atıksu arıtma, plan, parselasyon, yapı, yenilenebilir enerji, vb. konularda belediyelerin seçilmiş ve atanmış personel ve görevlilerine teknik içerikte eğitim programları ve saha incelemeleri düzenlemek, belediyelere teknik konularda yol göstermek, İlgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak çalıştaylar, seminerler ve benzeri çalışmalar yapıp ortak projeler yürütmek, çalışma alanında ilgili konularda toplantılara katılmak, belediyelerle ilgili kanun, yönetmelik ve benzeri mevzuat hazırlıklarında görüş bildirmek ve mevzuatla ilgili belediyelerden gelen soruları cevaplamak yer almaktadır.