Bilgi Edinme

Bilgi Edinme Birimi Hakkında

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu uyarınca yapılacak müracaatları değerlendirmek üzere Türkiye Belediyeler Birliği bünyesinde Bilgi Edinme Birimi oluşturulmuştur. Birliğimiz bilgi edinme yetkilisi olarak başkanlık makamının 17/02/2012 tarihli genelgesi ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürülüğü görevlendirilmiştir. Posta ya da bizzat yapılacak başvurular aşağıdaki iletişim adresine, faks ile yapılacak başvurular 0312 419 21 30 numaralı faksa, elektronik posta ile yapılacak başvurular ise yine aşağıda gösterilen başvuru formları eksiksiz doldurularak bilgiedinme@tbb.gov.tr posta adresine yapılabilecektir.


Bilgi Edinme Mevzuatı


Bilgi Edinme Başvurusu Formları