Üye Sayısı Yüzden Fazla Olan Birlikler

Üye Sayısı Yüzden Fazla Olan Birlikler

En az iki mahalli idare bir araya gelerek ortak amaçlarını gerçekleştirmek için birlik oluşturabilir. Üye sayısı yüzden fazla olan birlikler genellikle birden çok ili kapsayan, bazen belli bir coğrafik bölgedeki mahalli idarelerin oluşturduğu mahalli idare birlikleridir.

Ülkemizde üye sayısı yüzden fazla olan birlik örneği sadece belediyeler tarafından kurulduğu görülmektedir.

Örneğin; Marmara Belediyeler Birliği, Eğe Belediyeler Birliği gibi.