Yüksek Lisans Programları

Ankara Üniversitesi Lisansüstü Programı

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü "Taşınmaz Geliştirme" Anabilim Dalı Lisansüstü Eğitim Programı

Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü Programı

Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü “Kentsel Sistemler Ve Ulaştırma Yönetimi” Lisansüstü Eğitim Programı

Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Programı

Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilimdalı "Mahalli İdareler Ve Şehircilik" Lisansüstü Eğitim Programı

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisansüstü Programı

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı "Kent Çalışmaları ve Yönetimi" Lisansüstü Eğitim Programı

İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Programı

İstanbul Aydın Üniversitesi "Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim (Marka Şehirler)" Tezsiz Yüksek Lisans Programı

İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Programı

İstanbul Aydın Üniversitesi "Kentsel Tasarım" Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Recep Tayyip ERDOĞAN Üniversitesi Lisansüstü Programı

Recep Tayyip ERDOĞAN Üniversitesi "Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim" Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans Programı