İş Sağlığı ve Güvenliği

Özel Grupların Eğitimleri Modül Konuları

 

1-Çocuk ve Genç Çalışanlar

1-    Deneyimsizlik

2-    Meraklılık/Dikkat Eksikliği

3-    Fiziksel Güç Açısından ve Ruhsal Açıdan Yetersizlik

4-    Fiziksel Etkenler

5-    Çalışma Düzenine Adaptasyon Güçlüğü

6-    Kimyasal Etkenler

7-    Ergonomi

 

2-Yaşlı Çalışanlar

1-    Termal Konfor Şartları

2-    Fiziksel Güç Açısından ve Ruhsal Açıdan Yetersizlik

3-    Fiziksel Etkenler

4-    Ergonomi

 

3-Hamile veya Emziren çalışan

1-    Makine-Ekipman Kullanımı

2-    Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Etkenler

3-    Termal Konfor Şartları

4-    Ergonomi

5-    İşyeri Bina ve Eklentilerinin Durumu

6-    Yalnız Çalışma

 

4-Engelli çalışan

1-    Ergonomi

2-    İşyeri Bina ve Eklentilerinin Durumu Acil Çıkışlar

3-    Yalnız Çalışma

4-    Yazılı ve Görsel Uyarılar (Görme Engelliler)

5-    Sesli Uyarılar (İşitme Engelliler)

6-    Fiziksel Güç Gerektiren İşler (Ortopedik Engelliler)

7-    Hak ve Sorumluluklar (Nörolojik Hastalıklar)

 

5. Hükümlülük Süresini Kamu Yararına Hizmet Yaparak Geçiren Çalışan

     1- Toplumsal Hayata Adaptasyon

     2- Psikolojik Etmenler

 

6-Stajyer ve Çıraklar

1-    Deneyimsizlik

2-    Meraklılık/Dikkat Eksikliği

3-    Fiziksel Güç Açısından ve Ruhsal Açıdan Yetersizlik

4-    Fiziksel Etkenler

5-    Çalışma Düzenine Adaptasyon Güçlüğü

6-    Kimyasal Etkenler

7-    Ergonomi

 

7-Bilgilendirilecek Grup

     1-Ziyaretçiler

     2-Geçici İş İlişkisi Kurulan Çalışanlar-Alt İşveren

İçerik

1-    İşyerine Özgü Tehlikeler ve Riskler

2-    İşyerindeki Görev Yetki ve Sorumluluklar

3-    -Yürürlükteki Mevzuat

4-    -İşyeri Yönetim Hiyerarşisi Görev Yetki ve Sorumluluklar

5-    -İşyerindeki Çalışma Olasılığı Olan Yerlerin Risk Değerlendirmesi Tebliği

6-    -Yapılan İşin Nevi, Hizmet ve Üretim Şekli

7-    -İşyerinin Sosyal İmkânları

8-    -KKD Kullanımı Eğitimi ve Tebliği

9-    -İşyerinin Sınırları, Fiziki Yapısı ve Dikkat Edilecek Hususlar

10-  -İşyeri İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul İç Yönergesi Tebliği

11-  -İşyeri Acil Durum Planı Tebliği