İş Sağlığı ve Güvenliği

İşe Dönüş, Oryantasyon Eğitimleri Modül Konuları

 

Eğitim Alması Gereken Çalışan Grupları

  • İş kazasını geçirenler
  • Meslek hastalığına yakalananlar
  • Diğer sebeplerle işten 6 ay uzak kalanlar

            *Doğum nedeniyle

            *Diğer hastalık nedenleriyle          

            *Ücretsiz izinler nedeniyle

            *Farklı sebepler(soruşturma –askerlik v.s.)

 

İş Kazası / Meslek Hastalığı  Geçirenler İçin

1-    Psikolojik  destek  eğitimleri

2-    İş  kazası /  meslek hastalığı  sebeplerine yönelik eğitimler

3-    Korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili eğitimler

 

İş Kazası/Meslek Hastalığı Geçiren  ve  Görevi  Değişmeyen  Sağlıklı  Ve  Engelli Çalışanlar İçin

1-    Psikolojik eğitimler (1  saat)

(1    saatten fazlasını psikolog ve iş yeri hekimi karar verir)

2-    İş kazası ve meslek hastalığı sebeplerine yönelik eğitimler (2 saat)

 (İşyeri hek. + İş Güv. Uzm. Planlar)

3-    İş kazası ve meslek hastalıklarına yönelik önleme, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili eğitimler (1 saat)

     (İş Güv. Uzm., İşyeri Hekimi fazlasına karar verir)

4-    Yeni işe giriş olarak kabul edilir; “İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimleri” Modülü’ne yönlendirilir.

 

İş Kazasını Geçirenler/Meslek Hastalığına Yakalananlar Ve Diğer Sebeplerle İşten 6 Ay Uzak Kalanlar İçin

1-    Yeni işe giren kabul edilir ve “İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimleri” Modülü’ne yönlendirilir.

2-    Değişen iş yeri genel şartlarına (mekan ve teknoloji) uyum eğitimi (1 saat)

3-    İ.G. uzmanı+ insan kaynakları ve bölüm şefi 1 saat fazlasına karar verir.