İş Sağlığı ve Güvenliği

Müdürlüklere Göre Eğitimler Modül Programı

 

İtfaiye Müdürlüğü

1-    İtfaiye Yönetmeliği ve İtfaiyecilerin Kazandığı Sosyal Haklar Eğitimi

2-    İtfaiye Mesleğinden Dolayı Yaşanabilecek Meslek Hastalıkları ve Korunma Yöntemleri Eğitimi

3-    İtfaiyecilerin Maruz Kaldığı Tehlikeli Kimyasallar Eğitimi

4-    İtfaiye İstasyonundaki Riskler ve Talimatnameler Eğitimi

5-    Olay Yerine Giderken Yaşanabilecek Riskler Eğitimi

6-    Olay Yerindeki Dinamik Riskler (Yangın Mahallinde, Trafik Kazasında, Su Tahliye, Hayvan Kurtarma vb.) Eğitimi

7-    Periyodik Bakım Gerektiren Ekipmanlar ve Kontrolleri Eğitimi

8-    Temiz Hava Solunum Cihazının Kullanılması, Bakımı ve Riskleri Eğitimi

9-    İtfaiyelerde Kullanılan Diğer Kişisel Koruyucu Donanımlar Eğitimi

10-  İtfaiyelerde Yaşanan İş Kazalarına Ait İstatistikler Eğitimi

11-  İtfaiyelerde Yaşanmış İş Kazalarına Ait Video Gösterimi Eğitimi

12-  İtfaiye Eğitim Alanı Olan İstasyonlarda Simülatörlerde Yaşanabilecek İş Kazaları Eğitimi

13-  Yüksekte Çalışma Eğitimi

 

Makine İkmal Müdürlüğü

1-    Mekanik Tesisat Eğitimi

2-    Enerji Yöneticisi Eğitimi

3-    Basınçlı Hava Tesisatı Eğitimi

4-    Yangın Tesisatı Mühendis Yeterlilik Eğitimi

5-    Kaynakçıların Eğitimi

6-    Asansör / Y.merdiven Periyodik Kontrol Eğitimi

7-    Periyodik Kontrol (Hijyen Ölçümleri) Muayene Personeli Vasıflandırma Eğitimi

8-    Ekat Eğitimi - Sorumlu Müdür

9-    (İstifleme) Forklift Operatörü Eğitimi

10-  (Beko-Loder) Kepçe Operatörü Eğitimi

11-  Tavan Vinci (İşletme ve Bakım) Eğitimi

12-  İş Kamyonu (Araç Kurtarma - Taşıma Çekme )

13-  Unimog Operatörü Eğitimi

14-  Kazıyıcı Yükleyici Eğitimi

15-  Dozer Operatörü Eğitimi

16-  Ekskavatör Operatörü Eğitimi

17-  Greyder Operatörü Eğitimi

 

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

1-    Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Eğitimi

2-    Elle Taşıma İşleri Eğitimi

3-    Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Eğitimi

4-    Kanserojen veya Mutojen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Eğitimi

5-    Kişisel Koruyucu Donanımların Kullanılması Eğitimi

6-    Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Eğitimi

7-    Tozla Mücadele Eğitimi

8-    Elektrikle Yapılan Çalışmalarda Güvenlik Önlemleri Eğitimi

9-    Acil Durum Eğitimi (kendi işleri ile ilgili)

10-  İş Ekipmanlarının Kullanımı Eğitimi

11-  Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunma Eğitimi (depolar için)

12-  Gürültü ile ilgili Risklerden Korunma Eğitimi

13-  İlkyardım Eğitimi (mesleki risklerine göre)

 

Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü

1-    Asfalt Üretim Tesisi Operatörüne Yüksekte Çalışma Eğitimi

2-    Kullanılan Kimyasalların Özellikleri, Depolama Şekilleri, Güvenlik Önlemleri Konusunda Eğitim

3-    Asfalt Şantiyesi Sahasında Ve Asfalt Serme Sırasında Kullanılan Tüm İş Makinaları (Asfalt Üretim Tesisi, Finişer, Forklift, Dozer, Kamyon vb.) İçin Operatörlük Belgesi Eğitimi

4-    Isıtma Kazanı Sorumlusu İçin Ateşçiliği Eğitimi (MEB Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Tarafından Verilmektedir)

5-    Makine Bakımcısı Eğitimi

 

Zabıta Müdürlüğü

1-    Zabıta Mevzuatı Eğitimi

2-    5216 Büyükşehir Kanunu Eğitimi

3-    Tebligat Kanunu Eğitimi

4-    Kabahatler Kanunu Eğitimi

5-    Etkili Konuşma ve Güzel Konuşma  Eğitimi

6-    Stres Yönetimi/ Öfke Kontrolü Eğitimi

7-    İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Eğitimi

8-    Hal Ve Otogar Yönetimi Eğitimi

9-    Zabıta Görev Yetkileri Eğitimi

 

Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlükleri

A- Atık Su Arıtma Tesisleri

1-    Tesislerde Oluşan Zararlı Gaz Tehlikelerine Karşı İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

2-    Klor ile Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

3-    Kapalı Alan Çalışmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

4-    Biyolojik Risk Etmenleri Eğitimi

5-    Aktif Çamur Sisteminin İşletilmesi Eğitimi

6-    Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde (EKAT) Yüksek Gerilim (YG) Altında Çalışma İzin Belgesi Eğitimi (Sertifika)

7-    Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

8-    Sıcak İşlerde (Kaynak) İş Güvenliği

9-    Bakım Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

10-  Kişisel Koruyucu Donanımların Kullanımı

11-  İlkyardım Eğitimi (Sertifika)

12-  İş Ekipmanları ve El Aletlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

 

B-Temiz Su Arıtma Tesisleri

1-    Klor ve Ozon ile Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

2-    Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

3-    Kullanılan Kimyasalların Olumsuz Etkilerinden Korunma ve Acil Durum Yönetimi Hakkında Eğitim

4-    Vardiyalı Çalışmalar ve Gece Çalışmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

5-    Laboratuarlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

6-    Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde (EKAT) Yüksek Gerilim (YG) Altında Çalışma İzin Belgesi Eğitimi

7-    Sıcak İşlerde (Kaynak) İş Güvenliği

8-    Bakım Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

9-    Kişisel Koruyucu Donanımların Kullanımı

10-  İlkyardım Eğitimi

11-  İş Ekipmanları ve El Aletlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

 

C-İsale İşleri

1-    Kapalı Alan Çalışmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

2-    Klor ile yapılan çalışmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

3-    Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

4-    Sıcak İşlerde (Kaynak) İş Güvenliği

5-    Yol Yapım Bakım ve Onarım Çalışmalarında Trafik İşaretleme Standartları Eğitimi

6-    Kazı Çalışmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği ve Alınması Gereken Tedbirler

7-    Kişisel Koruyucu Donanımların Kullanımı

8-    Bakım Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

9-    Vardiyalı Çalışmalar ve Gece Çalışmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

10-  İlkyardım Eğitimi

11-  İş Ekipmanları ve El Aletlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

 

D-Kanalizasyon İşleri

1-    Biyolojik Risk Etmenleri Eğitimi

2-    Kazı Çalışmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği ve Alınması Gereken Tedbirler

3-    Yol Yapım Bakım ve Onarım Çalışmalarında Trafik İşaretleme Standartları Eğitimi

4-    İlkyardım Eğitimi

5-    Kapalı Alan Çalışmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

6-    Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

7-    Elle taşıma ve Kaldırma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

8-    Kişisel Koruyucu Donanımların Kullanımı

9-    Vardiyalı Çalışmalar ve Gece Çalışmalarında İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimleri

10-  İlkyardım Eğitimi

11-  İş Ekipmanları ve El Aletlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

 

E-Terfi Merkezleri Ve Barajlar

1-    Mekanik (Makinistlik) İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

2-    Gürültülü İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

3-    Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde (EKAT) Yüksek Gerilim (YG) Altında Çalışma İzin Belgesi Eğitimi

4-    Bakım Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

5-    Kapalı Alan Çalışmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

6-    İlkyardım Eğitimi

7-    Klor İle Yapılan Çalışmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

8-    Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

9-    Sıcak İşlerde (Kaynak) İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

10-  Kişisel Koruyucu Donanımların Kullanımı

11-  Vardiyalı Çalışmalar ve Gece Çalışmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

12-  İş Ekipmanları ve El Aletlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

 

F-Elektromekanik İşler

1-    Sıcak İşlerde (Kaynak) İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

2-    Basınçlı Kaplarda Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

3-    Kapalı Alan Çalışmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

4-    Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

5-    Bakım Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

6-    Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde (EKAT) Yüksek Gerilim (YG) Altında Çalışma İzin Belgesi

Eğitimi

7-    Sondaj İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

8-    Vardiyalı Çalışmalar ve Gece Çalışmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

9-    İş Ekipmanları ve El Aletlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

10-  Havalandırma ve İklimlendirme Sistemleri İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

11-  Elle Taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

12-  Talaşlı İmalatta İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

13-  İlkyardım Eğitimi

14-  Kişisel Koruyucu Donanımların Kullanımı

 

G-Araçlar (Operatör ve Ağır Vasıta Şoförleri)

1-    İleri Sürüş Teknikleri Eğitimi

2-    Sapancı, Bayrakçı ve İşaretçi Eğitimleri

3-    Kaldırma ve Kazı Ekipmanlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

4-    Yol Yapım Bakım ve Onarım Çalışmalarında Trafik İşaretleme Standartları Eğitimi

5-    İlkyardım Eğitimi

6-    Öfke Kontrolü ve Stres yönetimi Eğitimi

7-    Kişisel Koruyucu Donanımların Kullanımı

 

H-Tesisler Bakım Onarım

1-    Elle Taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

2-    Sıcak İşlerde (Kaynak) İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

3-    Basınçlı Kaplarda Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

4-    İş Ekipmanları ve El Aletlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

5-    Bakım Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

6-    Ahşap İmalat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

7-    Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

8-    Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

9-    İlkyardım Eğitimi

10-  Kişisel Koruyucu Donanımların Kullanımı

 

I-Laboratuvarlar

1-    Laboratuar Ortamında Çalışma Kuralları Eğitimi 

2-    Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda İSG Eğitimi

3-    İlk Yardım Eğitimi

4-    Kişisel Koruyucu Donanımların Kullanım