İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitim Modülü Konuları

 

1. GENEL KONULAR (Uzman)

1.1. Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler

1.1.1. İş sağlığı ve güvenliği nedir?

1.1.2. Mevzuat hakkında genel bilgi (hiyerarşik yapı)

1.1.3. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

1.1.4. 6331 sayılı kanun ile ilgili diğer kanunlar (5510, 4857, 6098 vb)

1.1.5. İşverenlerin yasal hak ve sorumlulukları

1.2. Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları

1.2.1. Çalışanların yükümlülükleri

1.2.2. Çalışanların hakları

1.2.3. Çalışan temsilcisi, destek elemanları ve görevleri

1.2.4. Çalışmaktan kaçınma hakkı

1.3. İşyeri temizliği ve düzeni

1.3.1. Temizliğin temel prensipleri

1.3.2. Genel ve kişisel hijyen kuralları

1.3.3. Düzen için örnek bir model 5S prensibi

1.4. İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

1.4.1. İş kazası nedir

1.4.2. İş kazasının 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 5510 sayılı kanunun 13. maddesi kapsamında detaylı tanımı

1.4.3. İş kazasının kayıt ve bildirimi

1.4.4. İş kazasından kaynaklanan hukuki haklar ve sonuçlar

1.4.5. Meslek hastalığı nedir

1.4.6. Meslek hastalığının tanı ve tespiti

1.4.7. Meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi

1.4.8. Meslek hastalıklarından doğan hukuki haklar ve sonuçlar

 

 

2. SAĞLIK KONULARI (İşyeri Hekimi)

2.1. Meslek hastalıklarının sebepleri

2.1.1. Meslek hastalıkları ve iş ile ilgili hastalıklar nedir

2.1.2. Kimyasallardan kaynaklanan meslek hastalıkları

2.1.3. Mesleki cilt hastalıkları

2.1.4. Pnömokonyozlar ve diğer mesleki solunum hastalıkları

2.1.5. Mesleki bulaşıcı hastalıklar

2.1.6. Fiziksel etkenlere bağlı meslek hastalıkları

2.1.7. Meslek hastalıklarının tanı ilkeleri

2.2. Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması

2.2.1. Tıbbi korunma önlemleri

2.2.2. İşyeri ortamına dair önlemler

2.2.3. Çalışana yönelik korunma önlemleri

2.2.4. Meslek hastalıklarından korunma prensipleri

2.3. Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri

2.3.1. Biyolojik risk etmenleri nedir

2.3.2. 1., 2., 3. ve 4. grup biyolojik etmenler

2.3.3.Biyolojik risk etmenlerinden korunma prensipleri

2.3.4. Psikososyal risk etmenleri nedir

2.3.5. Mobbing

2.3.6. Stres

2.3.7. İşyerindeki stresin kaynakları

2.3.8. Stresin çalışan ve iş yeri üzerine etkisi

2.3.9. Psikosoyal risk etmenlerinden korunma prensipleri

2.4. İlkyardım (Genel bilgi)

(İşyeri Hekimi, ilgili diğer kurumlar, Kızılay vb.)

2.4.1. İlk yardım nedir?

2.4.2. Acil tıbbi müdahale nedir?

2.4.3. İlkyardımcının özellikleri

2.4.4. Koruma ve bildirim prensipleri

 

3. TEKNİK KONULAR

3.1. Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri

3.1.1. Kimyasal Risk Etmenleri

 • Kimyasal risk etmenleri nedir?
 •  Kimyasallarla çalışmalarda işveren yükümlülüğü
 •  Kimyasalların vücuda giriş yolları
 •  Kimyasalların zararlarını belirleyen etmenler
 •  Kimyasallar ile yapılacak çalışmalarda alınacak önlemler
 •  Malzeme güvenlik bilgi formları
 •  Kimyasallara ait tehlike işaretleri

3.1.2. Fiziksel risk etmenleri

 • Fiziksel risk etmenleri nedir?
 • Gürültü ve gürültüden kaynaklanan risk etmenleri, riskleri önleme prensipleri
 • Titreşim ve titreşimden kaynaklanan risk etmenleri, riskleri önleme prensipleri
 • Termal konfor: sıcaklık, nem, hava akım hızı, termal radyasyon; bunlara bağlı riskler ve riskleri önleme prensipleri
 • Aydınlatma ve aydınlatmadan kaynaklanan risk etmenleri, riskleri önleme prensipleri
 • Radyasyon, radyasyona bağlı riskler ve riskleri önleme prensipleri
 • Basınç, basınca bağlı riskler ve riskleri önleme prensipleri

      3.1.3. Ergonomik risk etmenleri

 • Ergonomi nedir?
 • Ergonomik problemlerden kaynaklanan meslek hastalıkları
 • Ergonomik risk etmenlerinden korunma prensipleri

3.2. Elle kaldırma ve taşıma

3.2.1. Elle kaldırma ve taşıma nedir?

3.2.2. Yük kavramı

3.2.3. Elle kaldırma basamakları

3.2.4. Dikkat edilecek hususlar

3.2.5. Yanlış hareketlerden doğabilecek sağlık problemleri

3.3. Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma (Genel Bilgi) (İtfaiye)

3.3.1. Yanma ve çeşitleri

3.3.2. Yangın nedir?

3.3.3. Patlama nedir?

3.3.4. Yangın sınıfları

3.3.5. Yangın nedenleri

3.3.6. Yangın söndürme prensipleri

3.3.7. Yangın söndürme maddeleri çeşitleri

3.3.8. Yangın söndürme cihazları ve kullanımı

3.4. İş ekipmanlarının güvenli kullanımı

3.4.1. İş ekipmanı nedir?

3.4.2. İş ekipmanlarının güvenli kullanım prensipleri

3.4.3. CE işareti ve gerekliliği

3.4.4. Ulusal ve uluslararası standartlar

3.4.5. Periyodik bakım ve muayenelerin önemi

3.4.6. Cihaz kullanım eğitimi ve talimatlarının önemi

3.5. Ekranlı araçlarla çalışma

3.5.1. Ekranlı araçlarla çalışmalarda aranan asgari gerekler

3.5.2. Ekranlı araçlarla yapılan çalışmalarda uyulması gereken hususlar

3.5.3. Ekranlı araçlarla yapılan çalışmalarda sağlık riskleri ve önlemleri

3.6. Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri

3.6.1. Akım nedir?

3.6.2. Gerilim nedir; küçük, alçak ve yüksek gerilim

3.6.3. Elektrik riskleri

3.6.4. Elektriğin insan vücudu üzerinde etkileri

3.6.5. Elektrik kazalarına karşı alınması gereken önlemler

3.7. İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması

3.7.1. İş kazası nedir?

3.7.2. İş kazalarında ortam faktörü (tehlikeli durumlar)

3.7.3. İş kazalarında çalışan faktörü (tehlikeli hareketler)

3.7.4. Kaçınılmazlık durumu

3.7.5. Ramak kala olay nedir?

3.7.6. Tehlike, zarar ve risk nedir?

3.7.7. Risklerin derecelendirilmesi

3.7.8. Risk kontrol adımları

3.8. Güvenlik ve sağlık işaretleri

3.8.1. Güvenlik ve sağlık işaretleri ve anlamları nedir?

3.8.2. Yasaklayıcı işaretler

3.8.3. Uyarı işaretleri

3.8.4. Emredici işaretler

3.8.5. Acil çıkış ve ilkyardım işaretleri

3.8.6. Işıklı işaretler

3.8.7. Sesli işaretler

3.8.8. Sözlü haberleşme

3.8.9. Genel işaretler

3.9. Kişisel koruyucu donanım kullanımı

3.9.1. Kişisel koruyucu donanım nedir?

3.9.2. Kişisel koruyucu donanımların özellikleri

3.9.3. Kişisel koruyucu donanımlarda CE işareti, ulusal/uluslararası standartlar ve diğer gereklilikler

3.9.4. Koruma alanına göre kişisel koruyucu donanımlar (gözlük, maske, baret vb.)

3.9.5. Kişisel koruyucu donanımların doğru seçimi ve kullanımı

3.10. İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü

3.10.1.İş sağlığı ve güvenliği kurullarının yasal dayanağı

3.10.2.İş sağlığı güvenliği kurullarının oluşumu ve görevleri

3.10.3.Tehlike sınıfının önemi ve kurul üzerine etkileri

3.10.4.Kurulun toplanma ve çalışma şekli

3.10.5. Kurul kararları nasıl alınır?

3.10.6.Kurul üyeleri kimlerdir?

3.10.7.Kurul kararlarında çalışan yükümlülüğü

3.10.8.Güvenlik kültürü nedir?

3.10.9.Pozitif ve negatif kültür

3.10.10.Kültür oluşumunda izlenebilecek adımlar

3.11. Tahliye ve kurtarma (Genel Bilgi)

(İtfaiye, Sivil Savunma Uzmanı vb)

3.11.1. Acil durum nedir?

3.11.2. Acil durum ekipleri kimlerden oluşur?

3.11.3. Tahliye nedir?

3.11.4. Kurtarma nedir?

3.11.5. Acil durum telefonları

3.11.6. Acil durum toplanma bölgesi

 

4. MEVZUAT FAZLASI BAŞLIKLAR

 • Bu başlık altında o işyerine özgü risklerden hareketle ihtiyaç duyulan detay bilgiler çalışanlara verilmelidir.
 • Diğer Eğitimler ve Müdürlüklere Göre Eğitimler Modüllerinden faydalanılmalıdır.
 • Modülün süresi 8 saat olarak planlanmıştır; yönetmelikteki 3 ana başlık 8 saatten daha kısa sürede anlatılabiliyor olsa da işyerine özgü tehlikeler ve örneklemelerle az tehlikeli bir işyeri için 8 saatlik süre doldurulacaktır.
 • Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki işyerleri için 3 konu aktarıldıktan sonra kalan süre, o işyerindeki teknik durumdan hareketle ilgili konuların eğitime eklenmesiyle (örneğin yüksekte çalışma, laboratuvar güvenliği, kapalı alanda çalışma vb.) tamamlanacaktır.
 • Tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için Diğer Eğitimler ve Müdürlüklere Göre Eğitimler modüllerinden başlıklar seçilerek eğitim tamamlanmalıdır.
 • Modül başlıklarının sıralaması işyeri ihtiyacına göre değiştirilebilir.