İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına Uygun

Yerel Yönetimlerde Uygulanabilir

Eğitim Modülleri

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Yönetmelikleri çerçevesinde, Hizmetin yürütülebilmesi için “Eğitim” başlığı altındaki sorumluluklar nettir. İş Güvenliği alanında, kurumsallaşmanın sağlanabilmesi için işveren, işveren vekili başta olmak üzere, yerel yönetimlerde çalışan her personelin “eğitim” ile ilgili sorumluluğu bulunmaktadır.

Büyükşehir belediyelerinin ortaklaşa sürdürdüğü bu çalışmanın neticesinde “mevzuata göre eğitim modülleri” hazırlanmış olup, her modülün altında verilmesi gereken konular, konu başlıkları şeklinde çıkarılmıştır.

Hedef Hatay’dan İstanbul’a Mersin’den Samsun’a Van’dan Aydın’a, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetinden sorumlu iş güvenliği uzmanlarımız, işyeri hekimlerimiz ve diğer sağlık personellerimizin aynı standarda hizmet vermek üzere yol göstermektir. Bu vesile ile sadece yerel yönetimler için bir yol haritası değil aynı zamanda tüm kamu kurum ve kuruluşlarına faydalı olacağı düşünülmektedir.

Bu çalışmanın bir sonraki aşaması, Eğitim Modüllerinin alt başlıklarında anlatılacak konuların detaylı olarak çalışılmasıdır.

Eğitim Modül Koordinatörleri

Yrd. Doç.Dr. Esin Tümer

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı

Fikret Gültekin

Türkiye Belediyeler Birliği

Abdurrahman İnce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Dr. Nurullah Yücel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Taner Açıkel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

 

 EĞİTİM MODÜLLERİ

 

Modül 1 

İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitim Modülü

Modül Hakkında Bilgi

Modül Eğitim KonularıModül Çalışma Grubu

Modül 2

Kurul Üyeleri Eğitimleri Modülü

Modül Hakkında BilgiModül Eğitim KonularıModül Çalışma Grubu

Modül 3

Risk Değerlendirme Ekibi Eğitimleri Modülü

Modül Hakkında BilgiModül Eğitim KonularıModül Çalışma Grubu

Modül 4

Çalışan Temsilcisi Eğitimleri Modülü

Modül Hakkında BilgiModül Eğitim KonularıModül Çalışma Grubu

Modül 5

Üst Yönetici Eğitimleri Modülü

Modül Hakkında BilgiModül Eğitim KonularıModül Çalışma Grubu

Modül 6

İşe Dönüş, Oryantasyon Eğitimleri Modülü

Modül Hakkında BilgiModül Eğitim KonularıModül Çalışma Grubu

Modül 7

Destek Elemanı Eğitimleri Modülü

Modül Hakkında BilgiModül Eğitim KonularıModül Çalışma Grubu

Modül 8

Özel Grupların Eğitimleri Modülü

Modül Hakkında BilgiModül Eğitim KonularıModül Çalışma Grubu

Modül 9

Diğer Eğitimler Modülü

Modül Hakkında BilgiModül Eğitim KonularıModül Çalışma Grubu

Modül 10

Müdürlüklere Göre Eğitim Modülü

Modül Hakkında BilgiModül Eğitim KonularıModül Çalışma Grubu