İş Sağlığı ve Güvenliği

"" İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarında belgelendirme ve dokümantasyonun önemi özellikle kanıt niteliği taşıdığından işveren, işveren vekili ve iş güvenliği uzmanlarının faydalanması için form, tebliğ ve rehberler hazırlanmıştır.

Hazırlanan bu dokümanlar,  İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin yürütülmesinde  yol gösterici veya örnek evrak niteliğinde olup, Türkiye genelinde kullanım içindir.

Her belediyenin, Kalite ve Yönetim Sistemi  gerekleri çerçevesinde baş antette gelecek bilgiler (Logo, Tarih, Revizyon, vb) ve belge sonuna gelecek imzalar ( Hazırlayan, Onay, Kontrol vb)  kurumun kendi yapılanmasına bağlı olarak değişecektir. Bu bağlamda evrakların “yol gösterici” niteliği öncelikli olup, kullanım şekli kurumların kendilerine aittir.

Ulusal veya uluslar arası mevzuatın değişim veya güncellenmesinde sunulan örnek dokümanlarında güncellenme ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır."""

1.İşe Giriş Sağlık Muayene FormlarıDosyayı indir
2.Eğitim Katılım FormlarıDosyayı indir
3.Tebliğ ve Teslim TutanaklarıDosyayı indir
4.Genel Saha ve Uygulama FormlarıDosyayı indir
5.Liste, Çizelge ve RehberlerDosyayı indir
6.İş Kazası, Ramak Kala FormlarıDosyayı indir
MCM Risk AnaliziDosyayı indir