7254 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

7254 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 16 Ekim 2020 Tarihli ve 31276 Sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer'de yayımlanmıştır.

 

Resmi Gazete