Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ30 Eylül 2020 Tarihli ve 31260 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Resmi Gazete