7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 26 Mart 2020 Tarihli ve 31080 Sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer'de yayımlanmıştır.

 

Resmi Gazete