Kamu Çalışanlarına Yönelik Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

13.04.2021 tarihli ve 2021/8 sayılı Genelge ile COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği düzenlenmişti.

27.04.2021 tarihli ve 17665 sayılı Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı genelgesinde;

Salgınla mücadele amacıyla alınan ilave tedbirler göz önünde bulundurularak, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemek suretiyle;

- 2021/8 sayılı Genelgede yer alan esnek çalışma yöntemlerine titizlikle uyulacağı,

- 30 Nisan 2021 tarihi itibarıyla; sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere; hizmetlerin asgari personelle yürütüleceği,

- Yine hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 Pazartesi ve 11 Mayıs 2021 Salı günleri tam gün, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılacakları belirtilmiştir.