Yenilenebilir Enerji Toplantısı Çevrim İçi Yapıldı

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen “Yenilenebilir Enerji Toplantısı” belediye başkanları ve belediyelerin ilgili birim çalışanları ile sektör temsilcilerinin katılımıyla çevrim içi olarak yapıldı.

 

Gazeteci Ahu Özyurt’un moderatörlüğünü üstlendiği etkinlikte; güneş enerjisi, yeşil enerji, enerji verimliliği ve elektrikli araçlar şarj istasyonları,  dünya ve Türkiye Ekonomisinde enerjinin rolünü ve enerji maliyetlerinin etkileri tartışıldı.

 

Toplantının açılış konuşmaları TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Enerjisa Perakende Satış Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Temsilci Yardımcısı Seher Alacacı ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tarafından yapıldı.

 

Pandemi ve bulaşıcı hastalık gibi sorunları birer sonuç olarak değerlendiren Başkan Şahin, koruyucu-önleyici tedbirlerin önemine değinerek “Dünya bu konuyu konuştu fakat yeterince ders alamadı. Birleşmiş Milletlerin (BM) en çok konuştuğu konulardan biri sürdürülebilir kalkınmaydı. Bu konuda hep ekonomik kalkınmayı konuştuk, kişi başına düşen milli geliri artırmaya çalıştık. Oysa insani ve çevresel kalkınmayı aynı ölçüde ele almadık.” dedi.   Pandemi sonrası kurulacak yeni dünyada yeni kodların ön plana çıktığını belirten Şahin, bilgi ekonomisi ve yeşil ekonomi başlıklarının değer kazandığını söyleyerek, TBB olarak bu alanlarda geliştirilen fikir projelerini desteklediklerini ifade etti. Belediyelerin yenilenebilir enerji konusunda kurumsal kapasite ve altyapılarını güçlendirmeleri gerektiğinin altını çizen Şahin, insanı korumak için doğayı ve çevreyi korumanın zorunluluk olduğuna vurgu yaptı. Şahin konuşmasında Gaziantep’te hayata geçirilen yenilenebilir enerji çalışmalarına da yer verdi.

 

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, dünyadaki yenilenebilir enerjiyi çalışmalarını yeterli bulmadığını söyleyerek iklim değişikliği tehlikesine dikkati çekti. Adana’da hem iklim değişikliğiyle mücadele hem de Adana’nın potansiyelini değerlendirmek için güneş enerjisine yatırım yaptıklarını açıklayan Karalar, belediye binasında ve şehrin farklı bölgelerinde uygulanan yenilenebilir enerji düzenlemelerini paylaştı.

 

Konuşmasında enerji verimliliğine dikkati çeken Esentürk, 2017-2023 yılları Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nda altı başlıkta 55 aksiyon planlandığını ayrıca beş yıllık Kalkınma Planı’nda elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payının yüzde 32’den yüzde 38’e çıkartılmasının hedeflendiğini ve bu hedefin şimdiden aşılarak yüzde 44’e çıktığını belirtti. Son 10 yılda yenilenebilir enerji yatırımlarının 3 katına çıktığına işaret eden Esentürk, dünyadaki en ucuz enerji kaynağının yenilenebilir enerji olduğunu söyleyerek bu alanda atılacak her adımın insanlık için çok önemli olduğunu kaydetti.

 

Yenilenebilir enerji konularında kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla teknik işbirlikleri içeren programlar geliştirdiklerini belirten UNDP Türkiye Temsilci Yardımcısı Seher Alacacı,  enerji üretimi ve tüketiminin iklim değişikliğini hızlandırdığına vurgu yaptı. UNDP tarafından yürütülen projeler hakkında bilgiler veren Alacacı, enerji arz tarafında yenilenebilir enerji kaynaklarının payının artırılmasının, talep tarafında ise enerjinin verimli kullanılmasının iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasında büyük bir rol oynayacağını ifade etti.

 

Etkinlik, yenilenebilir enerji alanında çalışan uzmanların sunumları ve soru-cevap bölümleriyle tamamlandı.

 

Yenilenebilir Enerji Toplantısı Çevrim İçi YapıldıYenilenebilir Enerji Toplantısı Çevrim İçi YapıldıYenilenebilir Enerji Toplantısı Çevrim İçi YapıldıYenilenebilir Enerji Toplantısı Çevrim İçi YapıldıYenilenebilir Enerji Toplantısı Çevrim İçi Yapıldı