Sürdürülebilir Şehir Yönetimine Özel Sektör Katılımı Eğitimi Tamamlandı

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İstanbul Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi (IICPSD) iş birliğinde düzenlenen Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Şehir Yönetimine Özel Sektör Katılımı Eğitimi 29-30 Eylül tarihlerinde yapıldı.

 

Moderatörlüğünü UNDP İstanbul Uluslararası Kalkınma Özel Sektörü Merkezi (IICPSD) Direktör Yardımcısı Gülçin Salıngan’ın üstlendiği program çerçevesinde Birleşmiş Milletler 2030 gündeminde yer alan Sürdürülebilir Kalkınma amaçlarından biri olan “Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları” konusunda özel sektörün belediye hizmet sağlayıcılığındaki etkinliğinin artırılması, belediye şirketlerinin kurulması, kamu-özel sektör iş birliği, ortak girişim vb. konularında başarılı modeller ve iyi uygulama örnekleri incelendi.

 

Toplantının açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Hayri Baraçlı, yerel kalkınmanın en önemli unsuru olan sürdürülebilir hizmet anlayışının 1994 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlığı döneminde öne çıktığını hatırlatarak ekonomideki büyümenin ve sanayi, tarım sektörü ve özel sektördeki gelişmelerin eş zamanlı olarak yerel yönetimleri de etkilediğini ifade etti. Yerel yönetimlerin vatandaş odaklı hizmete ve rekabete vurgu yaparak hizmet kalitesini artırmayı hedeflemesi gerektiğini paylaşan Baraçlı, özel sektör mantığıyla hareket eden, maliyet odaklı, kaynak kullanımında disiplinli bir yerel yönetim anlayışının ön planda tutulması gerektiğini altını çizdi.

 

TBB Genel Sekreteri Birol Ekici, günümüzde şehirlerin gücünün Orta Çağ’da olduğu gibi kale duvarlarının yüksekliği ve sağlamlığıyla değil; ekonomiyi, özel sektörü bünyelerine ne kadar katabildikleri, şehirde yaşayanların refahının, zenginliğinin ve mutluluğunun ne kadar temin edildiğiyle belirlendiğinin altını çizdi. Ekici, şehirlerin de şirketler gibi iflas ettiğini söyleyerek özel sektörün çalışma yöntemlerini barındıran, özel sektörle işbirliğine giren, halkının istihdamını sağlayabilen, çevreyi koruyabilen şehirlerin geleceğin şehirleri olacağını kaydetti.  Türkiye’de Belediye Kanunu’nda yapılan reformların etkilerinden de bahseden Ekici, Türkiye’deki belediyelerin özel sektörle iş yapabilirliği açısından önemli işler ortaya koyduğunu söyledi.

 

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman her değişimin yerelde başladığını ve her stratejinin yerelde uygulanabildiği ölçüde başarıya ulaştığını kaydetti. Bu anlayışın tüm ulusal ve uluslararası politikalarda karşılık bulduğunu aktaran Duman, BM Kalkınma Amaçlarına değinerek uygulanabilir hedefler konulmasının önemine dikkati çekti.

 

Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, nüfus artışı, şehirleşme, küreselleşme, sanayileşme ve teknolojinin büyümesine paralel olarak küresel ekonominin de büyüdüğünü ancak bu büyümenin herkes için eşit kalkınma düzeyini oluşturamadığını söyledi. Kayabaşı, kalkınmışlık düzeyindeki eşitsizlik ve  üretim modellerinin herkesi eşit şekilde kapsamamasına vurgu yaparak; su kıtlığı, enerji azalması, temiz içme suyu erişimi, küresel atık suyun ekosisteme bırakılması, yetersiz beslenme, fosil yakıt kullanımı gibi konularda çeşitli istatistiki bilgiler paylaştı.

 

“Şehirleşme Açmazları ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Yerelleştirilmesi (SKA)”, “Kapsayıcı Şehirleşme için Özel Sektör Katılımı”, “Belediye İşletmelerinin Kurulması”, “Finansal Araçlar”, “Etki Yatırımcılığı” başlıklarından oluşan 5 eğitim modülünde; UCLG-MEWA Genel Koordinatör Salim Korkmaz, UNDP IICPSD Proje Yöneticisi Aslıhan Albostan, Kibar Holding İnteraktif Çevre Danışmanlık Müdürü Oğuzhan Akınç, İnşaat Yüksek Mühendisi Uğur Karahan, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden Prof. Dr. Necdet Sağlam ve UNDP IICPSD Proje Yöneticisi Funda Süzer eğitici olarak yer aldı.

Sürdürülebilir Şehir Yönetimine Özel Sektör Katılımı Eğitimi TamamlandıSürdürülebilir Şehir Yönetimine Özel Sektör Katılımı Eğitimi Tamamlandı