Görevde Yükselme Yönetmeliği Değişti

Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birliklerde görevde yükselme ve unvan değişikliği esaslarını düzenleyen 2009 tarihli Yönetmelik değişti.

 

2 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlüğe girdi.

 

Mahalli idarelerle ilgili İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasındaki görev paylaşımı nedeniyle yeni Yönetmelikte il özel idarelerine de yer verildi.

 

Yönetmelikte yer alan kadrolara atanma şartlarında da değişikliğe gidildi.

 

2020 yılı için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açmak isteyen belediyelerin bu Yönetmelikle düzenlenen atanma şartlarını dikkate alarak Yönetmeliğin Geçici 2’nci maddesi uyarınca 17 Temmuz’a kadar görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına tabi tutmak istediği personelin niteliklerini ve sayısını valiliklere bildirmeleri gerekiyor.