Qudra-II Programı Teknik Açılış Toplantısı Yapıldı

Uzun süren Suriye ve Irak krizlerine karşın mültecilerin, ülkesinde yerinden edilmiş kişilerin, ülkelerine geri dönenlerin ve ev sahibi toplulukların dayanıklılıklarının güçlendirilmesi Programı “Qudra-II” teknik açılış toplantısı 9 Haziran 2020 Salı günü çevrim içi olarak yapıldı.

Suriye krizi sonrası sığınmacılara ev sahipliği yapan ülkelerin desteklenmesi için Avrupa Birliği Bölgesel Güven Fonu (European Regional Trust Fund - MADAD), Federal Almanya Cumhuriyeti ve İspanya Uluslararası Kalkınma İşbirliğiKurumu tarafından finanse edilen Qudra-II Programı Türkiye Belediyeler Birliği ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) işbirliğinde uygulanacak.

Programın tanıtıldığı toplantıya pilot belediyelerin yanı sıra Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Çevre Şehircilik Genel Müdürlüğü temsilcileri katılım sağladı. Toplantıda ayrıca Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Sosyal Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı tarafından Genel Müdürlüğün belediyeler ve sosyal uyum vizyonu hakkında bir sunum yapıldı.

Teknik destek ve hibe bileşenden oluşan Qudra-II Programı kapsamında, 2019-2022 tarihleri arasında, belediyelerimizin hizmet kapasitelerinin güçlendirilmesi, yerelde koordinasyonun ve sosyal uyumun desteklenmesi amacıyla çeşitli faaliyetler düzenlenecek.

Qudra-II Programı Teknik Açılış Toplantısı YapıldıQudra-II Programı Teknik Açılış Toplantısı YapıldıQudra-II Programı Teknik Açılış Toplantısı YapıldıQudra-II Programı Teknik Açılış Toplantısı YapıldıQudra-II Programı Teknik Açılış Toplantısı YapıldıQudra-II Programı Teknik Açılış Toplantısı YapıldıQudra-II Programı Teknik Açılış Toplantısı Yapıldı