Meclis, Encümen ve İhtisas Komisyonu Toplantıları

MECLİS, ENCÜMEN VE İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTILARI 

İlgi: İçişleri Bakanlığının 26/03/2020 tarihli ve E.5887 sayılı yazısı. 

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından vatandaşlarımızın korunması amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclislerinin çalışmalarına yönelik ilave tedbirleri içeren bir resmi yazı valiliklere gönderilmiştir. 

Belediyelerimiz tarafından İçişleri Bakanlığı’nın yazısı üzerine Birliğimize iletilen sorulara yönelik olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması ihtiyacı hâsıl olmuştur. 

1) Büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyeleri ile mahalli idare birliklerinin valilik/kaymakamlık kararları doğrultusunda Nisan, Mayıs ve Haziran meclis toplantılarının yapılmayacağı, 

2) Belediye görevlerinin aksamaması ve devamı için meclis toplantısının çok zorunlu hallere münhasır olmak üzere ilgili mevzuat doğrultusunda ve vali/kaymakam izni alınarak olağanüstü toplantı yapılabileceği, 

3) Meclis toplantıları yapılamayacağından denetim komisyonu raporu, faaliyet raporu ve bütçe kesin hesabının yapılacak ilk olağan toplantıda meclise sunulacağı

4) Mevcut belediye encümeninin ve ihtisas komisyonlarının yenileri seçilene kadar görevine devam edeceği, gerektiğinde sesli ve görüntülü iletişim teknolojileri desteğiyle de toplantı yapılabileceği 

 

değerlendirilmektedir. 

Türkiye Belediyeler Birliği