Yerel Yönetimlerde Uygulamalı Katılımcılık Rehberi

Sivil Toplum için Elverişli Ortamın İzlenmesi ve Geliştirilmesi Projesi kapsamında, yerel düzeyde Kamu-STK iş birliklerinin geliştirilmesini desteklemek amacıyla hazırlanan Sivil Toplum Kuruluşlarının Karar Alma Mekanizmalarına Katılımı: Yerel Yönetimlerde Kaliteli ve Anlamlı Bir Katılım için Uygulama Rehberi yayımlandı.

 

Yerel yönetimler ve STK’lar arasında kaliteli ve anlamlı iş birliklerinin gelişmesi için izlenebilecek örnek bir yol haritası ortaya koyan ve uygulamaya yönelik bilgileri farklı başlıklar altında ele alan rehberin tanıtım toplantısı Türkiye’den yerel yönetim ve STK temsilcilerinin katılımıyla 11 Şubat’ta gerçekleştirildi.