Sürdürülebilir Şehirler için Ortaklık Hibe Çağrısı

Avrupa Akdeniz Bölgesel ve Yerel Yönetimler Meclisi (ARLEM) tarafından sürdürülebilir kentsel kalkınma alanındaki çalışmaları desteklemek amacıyla Avrupa Komisyonu’nun “Hibe Çağrısı: Sürdürülebilir Şehirler için Ortaklık” başlığıyla bir hibe çağrısı yayımlandığı bildirilmektedir.

Programın amacı, AB üyesi devletler ve AB ile ortak çalışmalar yürüten ülkelerin yerel yetkilileri arasında kurulan işbirlikleri aracılığıyla entegre kentsel kalkınmayı teşvik etmektir. Program kentsel yönetişimin güçlendirilmesine ve aynı zamanda şehirlerin sosyal kapsayıcılığını sağlamaya, dayanıklılığını arttırmaya, yeşil şehirler yaratmaya, şehirlerde refahı arttırmaya ve yeniliği geliştirmeye odaklanmaktadır.

Çağrı rehberi EuropeAid web sitesinde yer almaktadır. 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=167744