Toplu Taşımada Temiz Enerjili Araçlar Konferansı

24/01/2023

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı ve Paris İklim Anlaşması gereğince ülkemiz iklim değişikliği mücadelesinde 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefini, Yeşil Kalkınma Devrimini, küreseldeki değişen yeni anlayışlar ve yaklaşımlar çerçevesinde belirlemiştir.

İklim değişikliğine neden olan karbon salımlarının önemli bir kaynağı ulaşımdır. Türkiye’de ulaştırma sektörünün toplam sera gazı emisyonları içindeki payı oldukça yüksektir. Ülkemizde şehirlerde toplu ulaşım ağırlıklı olarak lastik tekerlekli otobüslerle gerçekleşmektedir. Ulaşımın sera gazı emisyonları içindeki payı göz önünde bulundurulduğunda, temiz enerjili araçlara geçiş net sıfır emisyon hedefine ulaşmada atılacak en büyük adımlardan biridir.

Bu çerçevede; belediyelerin görevlerinden biri olan toplu ulaşımda temiz enerjili araçlara geçişte iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması ve farkındalığın artırılması amacıyla Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) ile işbirliği içinde Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Sayın Fatma Şahin katılımlarıyla “Toplu Taşımada Temiz Enerjili Araçlar Konferansı" yapılması planlanmaktadır. Söz konusu program Büyükşehir ve İl Belediyeleri’nden üst düzey temsilcilerin katılımlarıyla Birliğimiz hizmet binasında (Tunus Cad. No:12 06680 Kavaklıdere Çankaya ANKARA) gerçekleştirilecektir.