Başarının Anahtarları

13/07/2021

 

  • Doğru kardeşi bulmak

Başarıya ulaşmada ilk adım doğru kardeşi bulmaktır. Her eşleşme kendine özgü olsa da başarılı kardeş şehir ilişkilerinin birbirine benzeyen özellikleri mevcuttur. Bu noktada belediyelerin nüfusları, coğrafi konumu, ekonomik aktiviteleri, tarihi bağları ve temel sosyal ve çevresel meseleri arasındaki benzerlik başarıya giden yolda anahtar rol oynamaktadır. Bu açıdan kardeş olunmak istenen belediye ile aynı anlayış ve amaca sahip olunması önemlidir.

 

  • Tüm vatandaşları ve toplumu dahil etmek

Halkın aktif katılımının olmadığı bir kardeşleştirme kesinlikle eksik kalacaktır. Her ne kadar bu süreçlerde seçilmişler ve belediye görevlileri ön ayak olsa da, halkın sürece dahil edilmesi ilişkiyi daha sağlam bir zemine oturtacaktır. Kurulan kardeş şehir ilişkisinin görünürlüğünün arttırılması halkın sahiplenme duygusunu arttıracaktır. Bu noktada, belediye binasına asılacak afişler, yerel haber bültenleri ve websayfası iyi bir işlev görecektir.

 

  • Ortak hedefleri belirlemek

Bu eşleşmeden ne istiyoruz? Kardeş şehir ilişkisi kurarken sorulması gereken ilk soru budur. İki tarafın hedeflerini ve faaliyet türlerini net olarak belirlemesi ve bunları daha başlangıçta bir takvime oturtması çok önemlidir. Bunlara dikkat edilmemesi durumunda, yanlış anlamalar ve algılamalar yüzünden kardeş şehir ilişkisi başarısızlığa uğrayabilir. Hedeflerin ve faaliyetlerin düzenli aralıklarla değerlendirilmesi iki tarafında ortak önceliklere sahip olup olmadığının tespiti açısından önem arz etmektedir.

 

  • Destek alınabilecek yapıların oluşturulması

Zaman geçtikte enerji azalması olması muhtemeldir. Kardeşleşen iki tarafın küçükte olsa aktif bir takım kurması, kurulan kardeş şehir ilişkisinin devamlılığını sağlamakta önemli bir rol oynayabilir. Bu takımlar yeni projeler aracılığıyla ortaklığa canlılık katabilir. Ayrıca iki taraftan üyelerin katılımıyla kurulacak sürekli bir yönlendirme komitesi veya iki tarafın da üye olduğu bir organizasyon bu kardeşlikte itici bir güç görevi görebilir.

 

  • Okullarla ve gençlerle çalışmak

Okulların kardeş şehir ilişkilerinde aktif rol oynamasını sağlamanın birçok yolu vardır. Öğrenci değişim programları bir ortaklıkta önemli fonksiyona sahip olmakla birlikte kardeş olunan belediye ülkesinin dilini öğrenmeye olan ilgiyi de arttırabilir. Bu tür faaliyetler doğası gereği öğrenciler, ebeveynleri, öğretmenleri, okul çalışanları ve öğrenci organizasyonlarını da ilgilendirdiği için kapsayıcıdır.

 

  • Günümüzün önemli konularına vurgu yapmak

Eşleştirmenin güncel meselelerle beslenmesi halkın bilinçlenmesine yardımcı olacaktır. Bu özellikle gençler için doğrudur. Çevresel meselelerden dünyanın geleceğine, insan haklarından barışa, sosyal içermeden futbola ya da diğer spor dallarına güncel olan her konu başarı yolunda yardımcı olabilir.

 

  • Sürdürülebilir bir ilişki zeminine sahip olmak

İyi bir kardeş şehir ilişkisi ne zamana yenik düşmelidir ne de sadece günü kurtarmalıdır. Farklı kentler arasında güçlü arkadaşlıkların ve gerçek dayanışmanın kurulması zaman gerektirmektedir. Ancak zamana karşı direnebilen ilişkiler önem arz edebilmektedir. Örneğin; felaket zamanlarında bu tarz dayanışmaların sonuçları görülmektedir.

 

  • Yeni işbirliği alanları oluşturarak geleceğe bakmak

Eşleştirme linki yeni işbirliği tekniklerini geliştirme yolunda ideal çevreyi oluşturabilir. Bu noktada tecrübe paylaşımı ve spesifik meselelere beraber eğilme gelişmeye ve çözümlere kapı aralayabilir.

 

  • Bütçe geliştirip idare etmek

Sonuncu, fakat bir o kadar da önemli mesele ilişkinin finanse edilmesidir. Faaliyetler ne kadar dikkatli organize edilirse edilsin, uluslararası her ilişkinin bir maliyetinin olacağı aşikardır. Bu yüzden yerel yönetimlerin kurulacak kardeş şehir ilişkilerine özel sembolik de olsa bir bütçe ayırması ivmenin devamı açısında önemlidir.