Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA)

27/12/2021

Birleşmiş Milletler'in 25 Eylül 2015 tarihinde New York'ta düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nde bir araya gelen ülke liderleri 2030 yılına kadar dünyada yoksulluğun tüm boyutlarıyla ortadan kaldırılması ve insanlığın ortak refahının sağlanması için 17 amaç ve 169 hedeften oluşan "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları"nı (SKA) kabul etti.

Birliğimizin de üyesi olduğu ve dünyanın en büyük yerel yönetim birliği olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı'nın (UCLG) tahminlerine göre SKA'ların neredeyse %70'i doğrudan veya dolaylı olarak yerel yönetimleri ilgilendirmektedir.

Bu form aracılığı ile belediyelerimizin SKA'lar kapsamında yaptığı çalışmaların tek elde toplanması, düzenli aralıklarla raporlaştırılması, haritalandırma çalışmalarının yapılması ve gerektiğinde Gönüllü Ülke Değerlendirmelerine (VNR) eklenmesi hedeflenmektedir.

Form bağlantısı için tıklayınız.

SKA hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.