Şehirlerde İnanç Turizminin Desteklenmesi Fikir ve Proje Yarışması

31/03/2022

Şehirlerde İnanç Turizminin Desteklenmesi Fikir ve Proje Yarışması

İnsanların devamlı ikamet ettikleri, çalıştıkları ve her zamanki olağan ihtiyaçlarını karşıladıkları yerlerin dışına, dini inançlarını gerçekleştirmek inanç çekim merkezlerini görmek amacıyla yaptıkları turistik amaçlı gezilerin turizm olgusu içerisinde değerlendirilmesi İnanç Turizmi olarak tanımlanmaktadır.

11. Ulusal Kalkınma Planı’nda Turizm” öncelikli gelişme alanları arasında sayılarak gastronomi, golf, sağlık, kruvaziyer, düğün, inanç, kongre ve alışveriş gibi daha fazla gelir bırakan turizm çeşitlerine yönelik talebin yüksek olduğu pazarların tespit edilmesi ve bu ülkelerden ziyaretçi sayısının artırılmasına ilişkin çalışmaların yürütülmesi hedeflenmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan Türkiye Turizm Stratejisi 2023”te de inanç turizminin geliştirilmesi öncelikli hedefler arasındadır. Bakanlık, bu doğrultuda inanç merkezleri ve rotalarını geliştirmek için konaklama ve ulaşım altyapısı ve tanıtım faaliyetlerini kapsayacak şekilde çalışmalar yürütmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanunu, 14’üncü Maddesinin (a) bendinde kültür ve sanat, turizm ve tanıtım” faaliyetlerini belediyelerin görev ve sorumlulukları içerisinde sayar. Aynı maddenin (b) bendi ise belediyelere mabetlerin yapımı, bakımı, onarımına; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasına” ilişkin yetki vermektedir.

Türkiye Belediyeler Birliği, uluslararası kuruluşların ve merkezi yönetimin öne çıkardığı konularda belediyeler düzeyinde farkındalığı artırmak amacıyla yarışmalar tertip etmektedir. Bu çerçevede, “Şehirlerde İnanç Turizminin Desteklenmesi Fikir ve Proje Yarışması” düzenlenmektedir.