Proje ve Finansman Müdürlüğü

14/07/2021

Proje ve Finansman Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

  • Belediyelerin proje hazırlama, yürütme ve izleme kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlamak, eğitim ve benzeri faaliyetler düzenlemek. 
  • Avrupa Birliği mali kaynakları ve programları hakkında belediyeleri bilgilendirmek, başvuru süreçlerinde yardımcı olmak, kaynaklardan etkin şekilde yararlanmasını sağlamak.
  • Belediyelerin yurtiçi ve yurtdışı hibe, fon ve kredilerden yararlanması için belediyeler ve ilgili kurum ve kuruluşlarla etkin koordinasyon sağlamak. 
  • Proje ve finansman konularında yurtiçi ve yurtdışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve ortak projeler yürütmek.
  • Yurt içi ve yurt dışı kredi, hibe ve fon kaynaklarına ilişkin imkânları ve kullanım şartlarını araştırmak ve bu konularda belediyeleri bilgilendirmek.
  • Birliğin ve belediyelerin kapasitesini geliştirmek üzere, yurtiçi ve yurtdışı mali kaynaklara yönelik proje hazırlamak ve yürütmek.
  • Birlik başkanı ve genel sekreter tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
  • Proje ve Finansman Müdürlüğü çalışmalarını, Dış İlişkiler Müdürlüğü ile koordinasyon içinde ve ilgisine göre diğer birimlerin desteğiyle yürütür.
  • Bu maddede geçen belediye ibaresi; belediye, bağlı kuruluşları ve birlikler ile bu idarelerin şirketlerini kapsar.