Proje ve Finansman Birimi

14/07/2021

Proje ve Finansman Biriminin görevleri şunlardır:

  1. Belediyelerin proje hazırlama, yürütme ve izleme kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlamak, eğitim ve benzeri faaliyetler düzenlemek. 
  2. Avrupa Birliği mali kaynakları ve programları hakkında belediyeleri bilgilendirmek, başvuru süreçlerinde yardımcı olmak, kaynaklardan etkin şekilde yararlanmasını sağlamak.
  3. Belediyelerin yurtiçi ve yurtdışı hibe, fon ve kredilerden yararlanması için belediyeler ve ilgili kurum ve kuruluşlarla etkin koordinasyon sağlamak. 
  4. Proje ve finansman konularında yurtiçi ve yurtdışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve ortak projeler yürütmek.
  5. Yurtiçi ve yurtdışı kredi, hibe ve fon kaynaklarına ilişkin imkânları ve kullanım şartlarını araştırmak ve bu konularda belediyeleri bilgilendirmek.
  6. Birliğin ve belediyelerin kapasitesini geliştirmek üzere, yurtiçi ve yurtdışı mali kaynaklara yönelik proje hazırlamak ve yürütmek.
  7. Birlik başkanı ve genel sekreter tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
  8. Proje ve Finansman Birimi çalışmalarını, Dış İlişkiler Müdürlüğü ile koordinasyon içinde ve ilgisine göre diğer birimlerin desteğiyle yürütür.
  9. Bu maddede geçen belediye ibaresi; belediye, bağlı kuruluşları ve birlikler ile bu idarelerin şirketlerini kapsar.