Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi (COR)

13/07/2021

Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi (CoR), 1994 yılında yerel ve bölgesel aktörlerin AB’deki karar alma sürecine aktif katılımını sağlamak amacıyla kurulmuştur. CoR Meclisi, 5 yıllık süre için seçilen 350 asil ve aynı sayıda yedek üyeden oluşmaktadır. Komite üyeleri, AB ülkelerinin teklifi üzerine Avrupa Konseyi tarafından tayin edilirler. Bölgeler Komitesi, AB Ekonomik ve Sosyal Komitesi gibi bir danışma kurumu olup, doğrudan bağlayıcı kararlar alamamaktadır.

AB Konseyi ve Komisyonu, yerel ve bölgesel yönetimleri doğrudan ilgilendiren konularda (ekonomik ve sosyal bütünleşme, eğitim, kamu sağlığı, istihdam politikası, sosyal politika, kültür, çevre, mesleki eğitim, ulaşım, Avrupa-aşırı altyapı ağları) karar alırken, Bölgeler Komitesi’nin görüşüne başvurmak zorundadırlar. AB Konseyi ve Komisyonu, diğer konularda da Komite’nin görüşüne başvurabilmekte, Bölgeler Komitesi de ilgi alanına girdiğini düşündüğü konularda kendiliğinden görüş bildirebilmektedir.

 

ÜLKELERİN TEMSİLİ

Ülke

Üye sayısı

Ülke

Üye sayısı

Ülke

Üye sayısı

Almanya

24

Belçika

12

İrlanda

9

Birleşik Krallık

24

Macaristan

12

Hırvatistan

9

Fransa

24

Portekiz

12

Litvanya

9

İtalya

24

İsveç

12

Letonya

7

İspanya

21

Bulgaristan

12

Slovenya

7

Polonya

21

Avusturya

12

Estonya

6

Romanya

15

Slovakya

9

GKRY

5

Hollanda

12

Danimarka

9

Lüksemburg

5

Yunanistan

12

Finlandiya

9

Malta

5

Çekya

12

 

 

 

 

TOPLAM

350

 

 

AB Bölgeler Komitesi Yönetim

CoR Başkanı

Karl-Heinz Lambertz

CoR Birinci Başkan Yardımcısı

Markku Markkula

CoR Genel Sekreteri

Jiří Buriánek

Vatandaşlık, Yönetişim, Kurumsal ve Dış İlişkiler Komisyonu (CIVEX) Başkanı

Barbara Duden

CoR Türkiye Çalışma Grubu Başkanı

Hichame İmane

 

 

CoR ve Türkiye

AB üyesi olmadığından dolayı ülkemiz yerel yönetimleri CoR Meclisinde temsil edilmemektedir. 2006 yılından bu yana CoR ile ilişkiler 24 üyeli (12'si AB üyesi, 12'si Türkiye'den) "Türkiye Çalışma Grubu” üzerinden yürütülmektedir. Çalışma Grubu Bölgeler Komitesi üyeleriyle ülkemiz yerel yönetim birimleri arasındaki diyaloğu sağlamaktadır. Ayrıca çalışma grubu kurumlar ve yerel yönetimler arası işbirliğini geliştirmekte ve Bölgeler Komitesi tarafından ülkemize yönelik olarak hazırlanan raporlara katkı sunmaktadır. Çalışma Grubunun sekretaryası 2016 yılı itibariyle Birliğimiz tarafından yürütülmektedir.

Çalışma Grupları ve Karma İstişare Komiteleri

CoR bünyesinde Türkiye ve Batı Balkanlar (Arnavutluk, Bosna-Hersek ve Kosova üçü birlikte) iki ayrı Çalışma Grubu oluşturmaktadırlar. Çalışma Grupları AB Bölgeler Komitesi üyelerinden oluşmaktadır. Çalışma Grupları, genellikle aday ülkelerinin yerel ve bölgesel yönetimleri ile bir temas noktasını oluşturmakta ve çok taraflı spesifik konuları derinleştirmesine acı olmaktadırlar.

Bunun dışında Karadağ, Makedonya, Sırbistan ve İzlanda ile Karma İstişare Komiteleri kurulmuştur. Karma İstişare Komiteleri eşit sayıda AB Bölgeler Komitesi ile aday ülkenin yerel ve bölgesel temsilcilerinden oluşmaktadır. Eş başkanlık sistemi ile yürütülmektedir ve kararlar ortak alınmaktadır. Ayrıca Karma İstişare Komitelerinin, AB ve aday ülke yerel ve bölgesel yönetimleri arasındaki diyalog ve işbirliğini teşvik edici bir rolü bulunmaktadır. AB üyesi ve aday ülkeler böylelikle yerel yönetimlerle daha yakın çalışabilmekte ve AB, halka daha yakın hale gelmektedir.

Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi: https://cor.europa.eu/en