Çocukların Eğitim Güvenliğine İlişkin İş Birliği Protokolü

15/09/2022

1.     Protokol Tarafları

·       Türkiye Belediyeler Birliği 

·       Milli Eğitim Bakanlığı 

·       İçişleri Bakanlığı 

·       Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Türkiye Belediyeler Birliği, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü 20 Haziran 2022’de imzalandı.

Protokolün imzalı örneğine buradan ulaşabilirsiniz. (Ek:1)

Protokol taraflarının birlikte çalışması ile Protokol Uygulama Kılavuzu oluşturularak protokol uygulayıcılarının bilgisine sunulmuştur. (Ek:2)

2.     Protokol Kapsamında TBB’nin Yükümlülükleri

·       Protokol hakkında belediyeleri bilgilendirir. 

·       Belediyelere protokol hakkında rehberlik eder.

·       Protokol hükümlerini uygulamaya gönüllü belediyelerin, valilik/kaymakamlık ile bu protokolün uygulanmasına yönelik alt protokol imzalamalarını teşvik ve tavsiye eder.

3.     Gönüllü Belediyelerin Yükümlülükleri

·       Belediyeler, ilgili kurumların talebi doğrultusunda ve iş birliği içerisinde çocukların her türlü suç, şiddet, ihmal, istismar, zorbalık ve bağımlılık ile diğer zararlı alışkanlıklardan korunmasına yönelik çalışmaları; eğitim, bilgilendirme toplantıları, mekân temini, ulaşım vb. hususlarda imkânlar ölçüsünde destekler ve yürütür.

·       Belediyeler, kolluğun talebi doğrultusunda ve iş birliği içerisinde okul önlerinde seyyar satıcıların madde ve tütün mamulleri satışının engellenmesi konusunda yapılan çalışmaları destekler.

·       Belediyeler imkânları dâhilinde, ilgili kurumların talepleri doğrultusunda ve iş birliği içerisinde öncelikli okulların okul önleri ile yakın çevresini görecek ve KGYS’ye (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) entegre edilebilecek şekilde kamera sistemleri kurulmasını destekler. Ayrıca; KGYS şartı aranmaksızın okul önleri ve yakın çevresini görecek şekilde güvenlik kamera sistemlerinin kurulmasına katkı sağlar.

·       Belediyeler, ilgili kurumların talebi doğrultusunda ve iş birliği içerisinde dezavantajlı bölgelerdeki çocuklar ile öncelikli okullardaki öğrencilerin suç, şiddet ve bağımlılıktan uzak tutulması amacıyla sosyal, sportif, sanatsal beceriler ile yaşam becerilerini geliştirmelerini sağlayacak çalışmaları imkânları dâhilinde destekler ve yürütür. 

- Mesleki eğitim faaliyetleri, sanatsal, sosyal, kültürel, amatör düzeyde sportif faaliyetler vb. planlar ve yürütür. 

- İmkânlar ölçüsünde, dezavantajlı bölgelerde oyun ve spor alanları oluşturur.

·       Belediyeler, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin talepleri doğrultusunda öncelikli okullardan başlayarak fiziki ve güvenlik eksikleri bulunan okulları imkânları dâhilinde destekler. 

- Devlete ait okul binalarının güvenlik eksiklerini gidermek amacıyla bakım ve onarımına imkânları dâhilinde destek olurlar.

·       Okul güvenliği kapsamında il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından talep edilen ve Belediyelerin görev alanına giren riskli durumların giderilmesini sağlamaya yönelik faaliyet yürütür. 

- Yeni açılan okullar başta olmak üzere okula ulaşım hatları planlar ve okul ulaşım yollarını güvenli hale getirir. 

- Okul çevresinde güvenliği tehdit eden unsurları (Aydınlatma, sokak hayvanları vb.) iş birliği içerisinde önler.

- Okul çevre trafik düzenlemesini, çocuk güvenliği odaklı yürütür. 

- Çocuklara trafik kurallarını erken yaşta benimsetmek ve daha bilinçli bir toplum oluşturmak amacıyla Çocuk Trafik Eğitim Parkları yapar.

·       Belediyeler imkânları dâhilinde, kolluğun talebi doğrultusunda ve iş birliği içerisinde uyuşturucu madde kullanımı açısından riskli park ve rekreasyon alanlarına KGYS entegre edilebilecek kamera sistemleri kurulmasını destekler.

·       Belediyeler, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14 üncü maddesinde öngörülen Çocuk Konukevlerini açmak suretiyle, ihtiyacı olan çocukların barınma ve diğer ihtiyaçlarını karşılayarak eğitimlerine destek olabilirler.

Gönüllü Belediyelerin Sürece Dâhil Olmaları

Belediyelerin protokol çerçevesinde sorumluluk almaları takdirlerine bağlıdır.

Gönüllü belediyeler 3 üncü maddede yer alan yükümlülüklerin hepsini birden gerçekleştirmek zorunda değildir, dilediği maddeleri kapsam dışı bırakabilir.

Protokol hükümlerini uygulamak isteyen belediyelerin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75 inci maddesi çerçevesinde aşağıdaki süreci işletmesi gerekmektedir. 

 

Dosyalar
Ek 1. TBB ve Bakanlıklar Arasında İş Birliği Protokolü.pdfEk 2. İş Birliği Protokolü Uygulama Kılavuzu.pdfEk 3. Örnek Belediye Meclisi Kararı.docxEk 4. Belediye ile ValilikKaymakamlık Arasında İmzalanacak Protokol Örneği.docx
Fotoğraf Galerisi: