Destek Hizmetleri Müdürlüğü

11/07/2021

Destek Hizmetleri Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

  • Birliğin hizmet binası ve diğer binalarının güvenlik ve temizlik hizmetlerine ilişkin ihale işlerini yürütmek.
  • Birliğin konak ve konukevi hizmetlerini yürütmek, belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve belediye personelinin konaklama önceliğini belirlemek, alternatif konaklama imkânları ve önerileri hazırlamak, konukevinin gelir ve gider işlemlerini mali hizmetler birimi ile koordineli takip etmek.
  • Birliğin imkânları ölçüsünde, belediye başkanları ve personelinin hava limanı, otobüs terminali ve tren istasyonundan transferlerini sağlamak amacıyla araç imkânı sunmak.
  • İhtiyaç duyulan araç kiralama işlerini yürütmek.
  • Birlik personelinin öğle yemeğine ilişkin ihale işlemlerini yürütmek, ihale sonrası takip ve denetimini yapmak.
  • Konu ve miktar açısından Destek Hizmetleri Birimi tarafından yapılması uygun görülen ihale işlemlerini yürütmek.
  • Birlik binası, konukevi ve konağa gelen misafirlere ikram edilmek üzere su alımına ilişkin iş ve işlemeleri yürütmek. 
  • Genel sekreterlikçe verilecek diğer iş ve görevleri yapmak.