Belediye Akademisi

14/07/2021

Birliğimizin eğitim faaliyetleri 2009 yılından bu yana “Belediye Akademisi” kurumsal kimliği altında yürütülmekte olup; belediyelerin, bağlı idarelerin ve bunların iştiraklerinin atanmış ve seçilmiş yöneticileri ile personeline yönelik olarak eğitimler verilmekte; sempozyum, kongre, çalıştay ve çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

Belediye Akademisi eğitim faaliyetlerinin temel amacı, belediyelerin eğitim ihtiyaçlarını doğru tespit ederek, ortaya çıkan bu ihtiyaçların en uygun eğitim yöntemi ile karşılanmasını sağlamaktır.

Belediye çalışanlarının mesleki bilgi ve deneyimini artırarak vatandaş odaklı çözümler üretmelerini desteklemek amacıyla; ana hizmet, mevzuat ve vizyon kategorilerinden oluşan eğitim programları düzenlemektedir. 

Belediye Akademisi tarafından düzenlenen eğitimlere başvuru yapmak için tıklayınız.