Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Yürütme Kurulunun 06/10/2023 Tarihli, 2023/1-5 ve 2023/1-6 Sayılı Kararları

10/01/2024

Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Yürütme Kurulunun 06/10/2023 Tarihli ve 2023/1-5 Sayılı Kararı ve Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Yürütme Kurulunun 06/10/2023 Tarihli ve 2023/1-6 Sayılı Kararı, 10 Ocak 2024 Tarihli ve 32425 Sayılı Resmî Gazete 1. Mükerrer'de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete