Tahsilat Genel Tebliği

21/05/2024

Tahsilat Genel Tebliği (SERİ: C SIRA NO: 8) 21 Mayıs 2024 tarihli ve 32552 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/05/20240521-10.htm