7433 Sayılı Kanun İle 657 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 48 inci Maddenin Uygulanması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Yazısı

06/03/2023

7433 Sayılı Kanun İle 657 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 48 inci Maddenin Uygulanması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Yazısı ektedir.

Dosyalar
Cumhurbaşkanlığı Yazısı.pdf