Yeni Projemiz Resmi Gazete'de

29/12/2023

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA – III) kapsamında, Avrupa Birliği (AB) Hibeleri (15 Milyon €) ve Fransız Kalkanma Ajansı’nın (AFD) sağlayacagı kredi programının (200 Milyon €) harmanlanmasıyla finanse edilecek Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik ve Güvenilir Ulaştırma Projesi’ne (SUMART) ilişkin eylem belgesi Resmi Gazete’de yayınlandı. İLBANK ve Türkiye Belediyeler Birliği’nin uygulayıcı ortak olarak yer aldığı projenin nihai amacı, Türkiye’deki belediyelerin kentsel yetki alanlarında sürdürülebilir ve akıllı kentsel ulaşım hizmetlerini sürdürmeye yönelik giderek daha önemli rol oynayan çabaları teşvik etmek, iyileştirmek ve kolaylaştırmaktır.

Proje kapsamında, kilit paydaşlara teknik yardım, politika diyaloğu, farkındalık ve tanıtım faaliyetleri dahil olmak üzere çeşitli çalışmalar yürütülecektir. Proje ayrıca, Türkiye, AB ve diğer aday ülkelerdeki deneyimlerin ve iyi uygulamaların paylaşımını ve sürdürülebilir kentsel hareketlilik planlarının (SUMP) hazırlanmasını teşvik edecektir. Ayrıca, sürdürülebilir ve akıllı kentsel hareketlilik projeleri için yatırım hazırlık (fizibilite çalışmaları, tasarım, çevresel ve sosyal koruma belgeleri) ve yatırım uygulama destekleri sağlayacaktır. Proje, mevcut hareketilik yapılarının yenilikçi hareketlilik çözümleriyle entegrasyonunu iyileştirecek entegre ve yenilikçi hareketlilik pilot projelerinin geliştirilmesine odaklanacaktır. Böylece proje, kentsel hareketliliğin karbondan arındırılması ve dijitalleşmesine yönelik belediye yatırımlarını teşvik edecektir.