Belediye Personeline Japonya’da Afetle Mücadele Eğitimi

28/12/2023

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı (JICA) arasında imzalanan "Yerel Yönetimlerin Atık Yönetimi ve Kirlilik Kontrolü ve Afet Yönetimi ve Müdahalesi için Kapasitesinin Artırılması Projesi" kapsamında Japonya’da afetle mücadele eğitimi düzenlendi.

2022 yılında afet, kirlilik ve atık yönetimi alanlarına ilişkin eğitim ve deneyim paylaşımı yapılmak üzere başlatılan proje, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli deprem felaketleri sonrasında kentsel planlama ile toparlanma, yeniden inşa planlaması, sismik güçlendirme ve afet atık yönetimi konularında TBB, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞİDB) ve belediye personeline teknik destek sunacak şekilde revize edildi.

Teknik eğitimlere TBB ve ÇŞİDB uzmanları ile afetten etkilenen şehirlerdeki belediyelerde görev yapan teknik personel katıldı. Katılımcılara 25 Kasım – 07 Aralık’ta “Sismik Güçlendirme”, 04 – 14 Aralık’ta “Enkaz Atık Yönetimi” ve 09 – 20 Aralık’ta ise “Yeniden İnşa Planlaması” başlıklarında eğitimler verildi. Ayrıca, Japonya’daki iyi uygulamalar ve mevzuatlara ilişkin bilgiler alınırken çeşitli tesisler ziyaret edildi.

2024 ve 2025 yıllarında projede katı atık yönetimi ve yeniden inşa planlaması konularında belediye teknik personeli düzeyinde ikişer eğitim gerçekleştirilmesi planlanıyor.