SKA'lar Anket Duyurusu

17/03/2023

Mevcut belirsiz jeopolitik bağlamda SKA'lar için şehirlerin ve bölgelerin rolü

Avrupa Bölgeler Komitesi ve OECD araştırması

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN)* ve Avrupa Bölgeler Komitesi (CoR), şehirlerin ve bölgelerin SKA'ları uygulamada kaydettiği ilerlemeyi değerlendirmek için bir anket başlatmıştır. Ankette, Covid-19 pandemisinin SKA'lar üzerindeki etkisi değerlendirilecek ve Ukrayna'daki savaş gibi mevcut krizlerin SKA'lar konusundaki çalışmaları ve özellikle mevcut dönemde siyasi öncelikler olarak ortaya çıkan enerji ve gıda alanlarını nasıl etkilediği analiz edilecektir.

Ankete katılım, şehirlerin SKA'lar konusundaki taahhüdünü ve çalışmalarını ortaya konulmasına yardımcı olacak bununla birlikte belirsiz bir jeopolitik bağlama ve bu durumun yaşam maliyeti, enerji ve gıda üzerindeki etkilerine yanıt vermek için SKA'ların nasıl kullanılacağına dair rehberlik sağlayacaktır.

Bu anket aynı zamanda OECD'nin “SKA'lara Bölgesel Yaklaşım Programı”nı da destekleyecektir. Anket sonuçları, OECD-SDSN politika belgesi ve AB bölgelerinin ve şehirlerinin SKA'lara olan bağlılığını gösteren bir CoR haritası oluşturmak için kullanılacaktır.

Bu çalışmalar, BM Sürdürülebilir Kalkınma Üst Düzey Siyasi Forumu ve SDG Zirvesi'ne katkıda bulunacaktır.

Anket yalnızca yerel yönetimleri (yerel, il, büyükşehir, bölgesel) hedeflemekte olup CoR ve OECD tarafından SKA'ların yerelleştirilmesi konusunda yürütülen önceki anketlerin devamı niteliğindedir.

Söz konusu ankete aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SDGsUncertainGeopoliticalContext

 

Anketin dili İngilizcedir. 

Anket 24 Mart 2023 gece yarısına kadar açık olacaktır ve tüm yanıtlar gizli tutulacaktır.

Daha fazla bilgi için lütfen econ@cor.europa.eu adresi ile iletişime geçiniz.


*UN-SDSN Hakkında

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (UN-SDSN) kapsamında Haziran 2014’te, Boğaziçi Üniversitesi koordinasyonunda kurulan UN SDSN Türkiye’nin amacı, sürdürülebilir kalkınma kavramı çerçevesinde sürdürülebilir enerji yönetimi, doğal kaynakların verimli ve sürdürülebilir yönetimi, bireylerin ve toplumların sağlık ve eğitim hizmetlerine eşit ve sürdürülebilir erişimi gibi öncelikli ve gelişime açık alanları kamuoyunun ve tüm karar alıcıların gündeminde tutmak üzere veri temelli, güvenilir bilgi, araştırma ve politika önerileri üretmektir.

Bu çerçevede SDSN Türkiye, SDSN Küresel’in yürütmekte olduğu bilimsel araştırmalara Türkiye’den destek vermektedir.

SDSN Türkiye yerel yönetimlere SKA’lar, Sürdürülebilir Şehirler ve İklim Değişikliği konularında verdiği çeşitli eğitimler, projeler ve iletişim ağı nedeni ile bahse konu projeye destek vermeye davet edilmiştir.