Okyanuslar ve Suların Restorasyonu Misyon Sözleşmesi

06/09/2023

Ana hedefi deniz ve tatlı su ekosistemlerimizin sağlığını 2030 yılına kadar korumak ve eski haline getirmek olan “Okyanuslar ve Suların Restorasyonu” Misyonu; araştırma ve yenilik, vatandaş katılımı ve mavi ekonomi adımlarıyla bu hedeflerine ulaşmayı planlamaktadır.

PREP4BLUE, Avrupa Birliği Ufuk Avrupa Programı kapsamında finanse edilen, Okyanuslar ve Sular Misyonu hedefleri çerçevesinde vatandaşlara ve paydaşlara ilham vermeyi ve onların katılımını artırmayı amaçlayan bir projedir. Proje ile paydaşların “Okyanuslar ve Suların Restorasyonu” Misyon Sözleşmesi’ne yönelik bir eylem sözü vererek okyanuslarımızı ve sularımızı korumaya yönelik somut adım atması hedeflenmektedir.

Kamu veya özel kuruluşlar, ulusal/bölgesel/yerel otoriteler, hayırseverler ve yatırımcılar, işletmeler, sivil toplum kuruluşları, akademi; Ar-Ge hedeflerini desteklemek, bilgi veya verilere erişim sağlamak, yeni çözümler ve eğitim olanakları sunmak, vatandaşları su ekosistemlerimizi korumaya teşvik etmek gibi farklı yöntemlerle bir eylem sözü verilebilmektedir.

Daha fazla bilgi için tıklayınız.

Misyon Sözleşmesi için verilen eylem taahhüt örnekleri için tıklayınız.

Misyon Kaynakları için tıklayınız.