Bulgaristan - Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Dönemi Birinci Proje Ön Teklif Çağrısı Yayınlandı

24/05/2023

Avrupa Birliği Başkanlığının Ulusal Otoritesi olduğu INTERREG IPA Bulgaristan - Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programının 2021-2027 Dönemi Bölgesel Stratejisi Kapsamında Birinci Proje Ön Teklif (Verme) Çağrısı 22 Mayıs 2023 tarihinde yayınlanmıştır. 

Başvurular 24 Temmuz 2023’e kadar kabul edilecektir.

34 milyon avro bütçesi olan program kapsamında, Türkiye’de Edirne ve Kırklareli illeri ile Bulgaristan’da Hasköy, Yambol ve Burgaz idari bölgelerinde müteşekkil kamu kurumları, yerel yönetimler, eğitim kurumları, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları gibi kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar proje ön teklifi sunabileceklerdir.

Yaklaşık 20 yıldır Bulgaristan’la devam eden İşbirliği Programı 2021-2027 dönemi için yerel paydaşlarla hazırlanan Bölgesel Strateji kapsamında bölge ekonomisini dijital ve yeşil dönüşüme dayalı olarak güçlendirmeyi amaçlıyor.

Proje ön teklif çağrısı altında rekabet edebilirlik ve iş çevresi, yerel ekonominin dijitalleşmesi ve iklim nötr hale getirilmesi, istihdam edilebilirlik ve emek piyasası uyumu, turizm, turizm potansiyeli olan doğal değerlerin yönetimine yönelik ekosistem uygulamaları ve hizmetleri başlıkları altında proje ön teklifleri kabul edilecektir.

Teklif çağrısının toplam bütçesi eş finansman dâhil 13,4 milyon avro olup bu tutarın %85’ini AB katkısı, %15’ini ise iki ülke tarafından sağlanan eş-finansman oluşturmaktadır. Proje teklif bütçeleri için en düşük tutar 500.000 avro, en yüksek tutar ise 1.000.000 avro olarak öngörülmüştür.

Proje ön teklif başvuruları, proje fikirleri yansıtan konsept notu formunun doldurulması suretiyle yapılacak olup, tekliflerin değerlendirilmesinin ardından, başarılı bulunan başvuru sahiplerinden kapsamlı projelerini hazırlamaları istenecektir. Projelerin uygulama süresinin 12 ay ile 24 ay arası olması beklenilmektedir.

Teklif çağrısı duyurusuna ve programa dair ayrıntılı bilgiye aşağıdaki adreslerden ulaşılabilir.

https://cbc.ab.gov.tr/duyuru/50741/bulgaristan-turkiye-sinir-otesi-isbirligi-programi-2021-2027-donemi-bolgesel-stratejisi-birinci-proje-on-teklif-cagrisi-yayinlandi?lan