Belediye Şirketlerinde İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı

08/09/2023

Kamu İhale Kurulu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi belediye şirketleri tarafından gerçekleştirilen ihalelerde yasaklamayı gerektiren durumların ortaya çıkması halinde yasaklılık kararının şirketin ihale yetkilisi tarafından verilmesi gerektiğine ilişkin 26.09.2011 tarihli ve 2011/DK.D-173 sayılı Kararını iptal etmiştir.

Kurul, 16.08.2023 tarihli ve 2023/DK.D-209 sayılı yeni Kararında 4734 sayılı Kanuna tabi olan belediye şirketleri tarafından gerçekleştirilen ihalelerde gerek ihale sürecinde gerekse sözleşmenin uygulanması aşamasında yasaklamayı gerektiren durumların ortaya çıkması halinde yasaklama kararının Çevre,  Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilmesi gerektiğine karar vermiştir.

Bu kapsamda, belediyeler, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları mahalli idare birliklerinin % 50’nin üzerinde hissesi bulunan şirketlerinde ihaleden yasaklama işlemlerinin 16.08.2023 tarihli ve 2023/DK.D-209 sayılı Kurul kararında belirtilen şekilde yürütülmesi,  şirketlerle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında yapılacak yazışmalarda  yazıların, şirketi temsile yetkili en üst yönetici tarafından imzalanması gerektiği bildirilmiştir.

Dosyalar
1.Kamu İhale Kurulu Kararı.pdf2.Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün 01.09.2023 tarihli yazısı.pdf