Yoksullukla Mücadele Eden Kentler Ağı

YOKSULLUKLA MÜCADELE EDEN KENTLER AĞI

(THE WORLD ALLINCE OF CITIES AGAINST POVERTY-WACAP)

Yoksullukla Mücadele Eden Kentler Ağı; 900'den fazla şehrin kalkınma sorunlarıyla başa çıkabilmek için oluşturdukları bir yapıdır. Kentsel yoksulluk ve birçok sorunla karşı karşıya olan şehirlerin bir araya gelerek oluşturdukları bu ağ hükümetler ve toplumun tüm kesimleri tarafından desteklenmektedir.

WACAP her iki yılda bir, seçilmiş belediye temsilcilerini ve belediye çalışanlarını, şehir derneklerini, hükümetleri, sivil toplum kuruluşlarını, özel şirketleri, araştırmacıları ve Birleşmiş Milletler örgütlerini bir araya getirerek farklı şehirlerde küresel konferanslar düzenlemektedir. Bu forumlar, rehberlik, deneyim alışverişi ve bilgi ağları oluşturmak, şehirlerin işbirliklerini teşvik etmek, ortaklıklar geliştirmek ve özel girişimler için fon fırsatları sunar. Forum faaliyetleri; en iyi uygulamalar ile ilgili tartışmalar, tematik atölye çalışmaları, sponsorlu sergiler ve sosyal projeleri de kapsar.

WACAP yoksulluğun ortadan kaldırılması, açlık ve hastalıkların azaltılması, güvenlik, sosyal çatışmayı önleme ve çevre konularında çalışır. İşbirliği sayesinde diğer belediyelerin deneyimlerinden faydalanılır. Kaynaklar bir havuzda toplanır. Belediyelerin seçilmiş temsilcileri ve çalışanlarının becerilerini artırmak için çalışmalar yapılır.

 

Kalkınma konusundaki çalışmalar iki başlıkta toplanabilinir.

 

.Ortaklıklar yoluyla üye şehirlerin kamu hizmet sunumunu iyileştirmek için kentlerin

kapasitesini güçlendirmek amacıyla çalışmalar yapılır.

.Yenilikçi finansal çözümler üretilir.


Akıllı, Güvenli ve Sürdürülebilir Şehirler Oluşturma temalı 8. WACAP Forumu İrlanda’ nın Dublin şehrinde 20 - 21 Şubat 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.


Türkiye’ den Üyeliği Bulunan Belediyeler:

Ankara, Adana, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Esenyurt, Gaziantep, İstanbul, İzmit, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Reşadiye, Sivas, Tokat, Tunceli, Van, Yalova

Üyelik Ücretleri:

Üyelik ücretleri; Ağı koordine etmek için yıllık bazda tahsil edilir. Dünyanın farklı yerlerinden WACAP’ a katılan kentlerin arasındaki ekonomik eşitsizlikler göz önünde bulundurularak; üyelik aidatları şehrin büyüklüğü ve ülkenin ekonomik kalkınmışlığına dayalı olarak belirlenmektedir.

Bu aidatlar sanayileşmiş ülke belediyeleri için yıllık 500 Dolar, gelişmekte olan ülke belediyeleri için yıllık 100 Dolar olarak uygulanmaktadır.

Daha fazla bilgi için www.wacapnetwork.org/ adresini ziyaret edebilirsiniz.