Yaratıcı Avrupa - Mülteci Entegrasyon Projeleri için Teklif Çağrısı

Yaratıcı Avrupa programının ana hedeflerinden biri himaye etmek, teşvik etmek ve Avrupa kültürel ve dilsel çeşitliliğini iyileştirmektir.

Bu teklif çağrısının genel amacı, kültürel görsel-işitsel ve sektörler arası Avrupa mültecilerin uyumunu sağlamaya yönelik projeleri desteklemek karşılıklı anlayışı geliştirmek ve kültürler arası ve dinler arası diyaloğu teşvik etmek, hoşgörü ve farklı kültürlere saygı göstermektir. Son başvuru tarihi 28 Nisan 2016 saat 12.00’dır.

Uygun başvuru sahipleri:

  • Kamu sektörleri,
  • İnsani yardım kuruluşları,
  • Sosyal refahı destekleyici kuruluşlar,
  • Göç ve göçmenlerle işbirliği halinde olan tüm diğer kurumlardır.

Proje konuları:

  • Kültürel ve yaratıcı sektörlerde aktif olan çağrının hedeflerine uygun deneyimli tüzel kişiler İnsani yardım kuruluşları,
  • Konsorsiyumlar kamu, eğitim, sağlık hizmetleri, sosyal alan veya benzer alanlardan gelen diğer sektörlerden kurumları da içerebilir.
  • Bireysel başvurulara uygun değildir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız