ORAN – Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Proje Çağrısı:

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Kayseri, Sivas, Yozgat illerinde uygulanacak 2016 yılı teklif çağrısı kapsamında dört ayrı mali destek programını ilan etmiştir.

 

Başvuru Tarihleri:
İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 25.04.2016 / Saat: 23:50
Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 02.05.2016 / Saat: 18:00

 

        Proje bilgilendirme toplantıları ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız

 

        Proje hazırlama eğitimi başvurusu için tıklayınız

 

 

Program konuları:

Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi Mali Destek Programı
Programın genel amacı; Dezavantajlı grupları ve fırsat eşitliğini dikkate alan bir yaklaşımla TR72 Bölgesinde göçün azaltılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedefi ile kentsel ve sosyal altyapının iyileştirilmesi yoluyla bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasıdır.

Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi Mali Destek Programı’nın öncelikleri nelerdir?

  • Ortak kullanım amaçlı sportif, sosyal, kültürel faaliyetlerin yaygınlaştırılması ve sosyal ve fiziksel altyapının geliştirilmesi
  • Dezavantajlı grupların sosyal uyum ve toplumsal hayata katılım düzeylerinin artırılması

Program Bütçesi:

Destek alt limiti: 100.000

Destek üst limiti:500.000 (Azami destek oranı %75)

 

 

Turizmi Geliştirme Mali Destek Programı
Programın genel amacı; TR72 Bölgesinde istihdam ve ekonomiye katkısı bakımından geliştirilmeye açık bir potansiyel taşıyan turizm alanlarının sürdürülebilir bir şekilde altyapısının, hizmet kalitesinin, tanıtımının ve pazarlamasının iyileştirilmesi ve alternatif turizm türlerinin desteklenmesi yoluyla bölgesel rekabet edebilirliğin arttırılması ve bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması.

Turizmi Geliştirme Mali Destek Programı’nın öncelikleri nelerdir?  

  • Bölgenin sahip olduğu başta Selçuklular olmak üzere birçok önemli tarihi ve kültürel değerin turizme kazandırılması
  • Termal kaynaklar açısından zengin olan Bölgemizde Sağlık ve Termal turizmin gelişmesi
  • Bölgenin doğal güzelliklerinin turizme kazandırılmasını hedefleyen doğa ve yayla turizminin geliştirilmesi
  • Turizm sektöründe istihdam edilecek kalifiye personel yetiştirilmesi

Program Bütçesi:

Destek alt limiti: 50.000

Destek üst limiti:500.000 (Azami destek oranı %75)